Deadline voor inschrijving in het UBO-register: 30 september 2019

Er wordt een nieuwe administratieve verplichting opgelegd aan vennootschappen. Die moeten namelijk voor 30 september de UBO-verklaring ondertekenen. Zelfstandigen die als ‘natuurlijke personen’ actief zijn, hoeven niets te doen, ook niet als zij een ondernemingsnummer (KBO-nummer) hebben.

Read More
Sanoma: collectieve akkoorden voor freelancers

De mediasector overleeft dankzij de vele freelance of interim medewerkers. Zij doen vaak net hetzelfde werk als collega-redacteurs in vaste dienst, maar genieten niet van dezelfde voorwaarden. Bij Sanoma Magazines Belgium, het bedrijf dat achter magazines als Flair, Libelle, Story en Humo zat, is dat niet anders. Toch slaagde ACV er daar in om freelancers in het sociaal overleg te betrekken. Tijs Hostyn van ACV Puls en vormgeefster/militant Anne Van Reeth schetsen de evolutie, doorheen de lange geschiedenis van herstructureringen. 

Read More